COVID-19 Standard Operating Procedure (SOP)

For the safety of our visitors and our employees, we have developed a number of safety guidelines that are applicable in the various areas and meeting rooms of Health House.


The Square (meeting room)

 • Maximum number of attendees for meeting: 5
 • Maximum number of attendees for catering: 13
 • Mouth masks obligatory (exception: while eating and drinking)
 • Individual registration is obligatory for every visit to Health House
 • When feeling ill, stay at home and do not visit Health House (for safety of others around you).
 • Follow guidelines of the government strictly: wash hands, social distancing (1.5 m), when coughing/sneezing please use tissue and dispose of the tissue immediately in closed garbage bin (or cough/sneeze in elbow).
 • At the entrance, you can find hand sanitizers, mouth masks and tissues.
 • A coat hanger will be provided with enough space for all coats.
 • Use hand sanitizer every time you enter Health House again, also after washing your hands after a toilet visit.
 • Follow the instructions at the coffee machine/water dispenser when these are being used.
 • Don’t move tables & chairs
  • Set up for max. 5 persons ensuring social distancing guidelines. 
 • Always use the same chair, do not switch seats.
 • Please dispose of used tissues in the closed garbage bin.
 • Before every new visit, following has been done for your safety:
  • Aeration of room
  • Disinfection of contact surfaces (like doorknobs, light switches, tables, chairs, surface hub, clicker, switches coffee machine, kitchen counter, water tap in kitchen)
  • Refill of hand sanitizers, mouth masks and tissues
  • Providing of clean cups, glasses and spoons for the max. number of attendees (when more is needed, you can always ask for extra if necessary)
 • When guidelines are not respected, Health House has the right to decline access to Health House for the visitor only or the whole team/group.

The Forest (meeting room)

 • Maximum number of attendees: 13
 • Mouth masks obligatory (exception: while eating and drinking)
 • Individual registration is obligatory for every visit to Health House
 • When feeling ill, stay at home and do not visit Health House (for safety of others around you).
 • Follow guidelines of the government strictly: wash hands, social distancing (1.5 m), when coughing/sneezing please use tissue and dispose of the tissue immediately in closed garbage bin (or cough/sneeze in elbow).
 • At the entrance, you can find hand sanitizers, mouth masks and tissues.
 • A coat hanger will be provided with enough space for all coats.
 • Use hand sanitizer every time you enter Health House again, also after washing your hands after a toilet visit.
 • Follow the instructions at the coffee machine/water dispenser when these are being used.
 • Don’t move tables & chairs
  • Set up for max. 13 persons ensuring social distancing guidelines.
 • Always use the same chair, do not switch seats.
 • Please dispose of used tissues in the closed garbage bin.
 • Before every new visit, following has been done for your safety:
  • Aeration of room
  • Disinfection of contact surfaces (like doorknobs, light switches, tables, chairs, projector, clicker, switches coffee machine, kitchen counter, water tap in kitchen)
  • Refill of hand sanitizers, mouth masks and tissues
  • Providing of clean cups, glasses and spoons for the max. number of attendees (when more is needed, you can always ask for extra if necessary)
 • When guidelines are not respected, Health House has the right to decline access to Health House for the visitor only or the whole team/group.

Health House Expo

 • Maximum number of attendees: 20
 • Mouth masks obligatory (exception: while eating and drinking)
 • Individual registration is obligatory for every visit to Health House
 • When feeling ill, stay at home and do not visit Health House (for safety of others around you).
 • Follow guidelines of the government strictly: wash hands, social distancing (1.5 m), when coughing/sneezing please use tissue and dispose of the tissue immediately in closed garbage bin (or cough/sneeze in elbow).
 • At the entrance, you can find hand sanitizers and mouth masks. 
 • Use hand sanitizer every time you enter the Expo, also after washing your hands after a toilet visit.
 • A coat hanger will be provided with enough space for all coats.
 • In every room of our Expo is hand sanitizer provided for everyone who wants to use it.
 • At several places you will find signs that show the distance of 1.5m.
 • Don’t move tables & chairs
 • Always use the same chair, do not switch seats.
 • At VR the use of disposable masks is obligatory.
 • Please dispose of used tissues in the closed garbage bin.
 • Before every new visit, following has been done for your safety:
  • Aeration of room
  • Disinfection of contact surfaces (like doorknobs, light switches, tables, chairs, screens, clicker, 3D glasses, VR glasses)
  • Refill of hand sanitizers and mouth masks
 • When guidelines are not respected, Health House has the right to decline access to Health House for the visitor only or the whole team/group.

Health House Expo - Demo (meeting room)

 • Maximum number of attendees: 8
 • Mouth masks obligatory (exception: while eating and drinking)
 • Individual registration is obligatory for every visit to Health House
 • When feeling ill, stay at home and do not visit Health House (for safety of others around you).
 • Follow guidelines of the government strictly: wash hands, social distancing (1.5 m), when coughing/sneezing please use tissue and dispose of the tissue immediately in closed garbage bin (or cough/sneeze in elbow).
 • At the entrance, you can find hand sanitizers, mouth masks and tissues.
 • A coat hanger will be provided with enough space for all coats.
 • Use hand sanitizer every time you enter Health House again, also after washing your hands after a toilet visit.
 • Follow the instructions at the coffee machine/water dispenser when these are being used.
 • Always use the same chair/poof, do not switch seats.
 • Please dispose of used tissues in the closed garbage bin.
 • Before every new visit, following has been done for your safety:
  • Aeration of room
  • Disinfection of contact surfaces (like doorknobs, light switches, tables, chairs/poofs/benches, projector, clicker, switches coffee machine)
  • Refill of hand sanitizers, mouth masks and tissues
  • Providing of clean cups, glasses and spoons for the max. number of attendees (when more is needed, you can always ask for extra if necessary)
 • When guidelines are not respected, Health House has the right to decline access to Health House for the visitor only or the whole team/group.

Voor de veiligheid van onze bezoekers en onze medewerkers hebben wij enkele veiligheidsrichtlijnen uitgewerkt die van toepassingen zijn in de verschillende ruimtes van Health House.


The Square (vergaderzaal)

 • Maximum aantal personen voor meeting: 5
 • Maximum aantal personen voor catering: 13
 • Mondmasker verplicht (met uitzondering tijdens het nuttigen van eten en drinken)
 • Verplichte individuele registratie voor elk bezoek aan Health House
 • Wanneer u zich ziek voelt, blijft u thuis en komt u niet naar Health House (voor de veiligheid van anderen rondom u)
 • Volg de richtlijnen van de overheid: handen wassen, minimaal 1.5 m afstand houden, bij hoesten/niezen gebruik een tissue en gooi de tissue dadelijk in een gesloten vuilbak (of hoest/nies in de elleboog)
 • Bij het binnenkomen is het volgende voorzien: handgel, mondmaskers en tissues
 • Een kapstok staat klaar met voldoende ruimte voor alle jassen
 • Gebruik de handgel elke keer u binnenkomt, ook nadat u de handen heeft gewassen bij bezoek aan het toilet
 • Volg de instructies aan de koffiemachine/waterfontein bij gebruik hiervan
 • Verhuis de tafels en stoelen niet
  • Staat klaar voor max. 5 personen rekening houdende met social distancing regelgeving
 • Gebruik steeds dezelfde stoel, wissel niet van plaats
 • Werp gebruikte tissues steeds in de gesloten vuilbak
 • Voor elk nieuw bezoek werden volgende zaken voor uw veiligheid uitgevoerd:
  • Verluchten van de ruimte
  • Desinfecteren van alle contactoppervlakken (zoals klinken, lichtschakelaars, tafels, stoelen, surface hub, klikker, schakelaars koffiemachine, keukenaanrecht, waterkraan in de keuken)
  • Aanvullen van handgel, mondmaskers en tissues
  • Klaarzetten van propere tassen, glazen en lepels voor het max. toegestane aantal deelnemers (wanneer meer nodig is, kan dit steeds bij gevraagd worden)
 • Wanneer de voorschriften niet gevolgd worden, heeft Health House steeds het recht om toegang te ontzeggen voor de bezoeker alleen of zijn hele team/groep

The Forest (vergaderzaal)

 • Maximum aantal personen: 13
 • Mondmasker verplicht (met uitzondering tijdens het nuttigen van eten en drinken)
 • Verplichte individuele registratie voor elk bezoek aan Health House
 • Wanneer u zich ziek voelt, blijft u thuis en komt u niet naar Health House (voor de veiligheid van anderen rondom u)
 • Volg de richtlijnen van de overheid: handen wassen, minimaal 1.5 m afstand houden, bij hoesten/niezen gebruik een tissue en gooi de tissue dadelijk in een gesloten vuilbak (of hoest/nies in de elleboog)
 • Bij het binnenkomen is het volgende voorzien: handgel, mondmaskers en tissues
 • Een kapstok staat klaar met voldoende ruimte voor alle jassen
 • Gebruik de handgel elke keer u binnenkomt, ook nadat u de handen heeft gewassen bij bezoek aan het toilet
 • Volg de instructies aan de koffiemachine/waterfontein bij gebruik hiervan
 • Verhuis de tafels en stoelen niet
  • Staat klaar voor max. 13 personen rekening houdende met social distancing regelgeving
 • Gebruik steeds dezelfde stoel, wissel niet van plaats
 • Werp gebruikte tissues steeds in de gesloten vuilbak
 • Voor elk nieuw bezoek werden volgende zaken voor uw veiligheid uitgevoerd:
  • Verluchten van de ruimte
  • Desinfecteren van alle contactoppervlakken (zoals klinken, lichtschakelaars, tafels, stoelen, projector, klikker, schakelaars koffiemachine, keukenaanrecht, waterkraan in de keuken)
  • Aanvullen van handgel, mondmaskers en tissues
  • Klaarzetten van propere tassen, glazen en lepels voor het max. toegestane aantal deelnemers (wanneer meer nodig is, kan dit steeds bijgevraagd worden)
 • Wanneer de voorschriften niet gevolgd worden, heeft Health House steeds het recht om toegang te ontzeggen voor de bezoeker alleen of zijn hele team/groep

Health House Expo

 • Maximum aantal personen: 20
 • Mondmasker verplicht (met uitzondering tijdens het nuttigen van eten en drinken)
 • Verplichte individuele registratie voor elk bezoek aan Health House
 • Wanneer u zich ziek voelt, blijft u thuis en komt u niet naar Health House (voor de veiligheid van anderen rondom u)
 • Volg de richtlijnen van de overheid: handen wassen, minimaal 1.5 m afstand houden, bij hoesten/niezen gebruik een tissue en gooi de tissue dadelijk in een gesloten vuilbak (of hoest/nies in de elleboog)
 • Bij het binnen komen is het volgende voorzien: handgel en mondmaskers
 • Een kapstok staat klaar met voldoende ruimte voor alle jassen
 • Gebruik de handgel elke keer u de Expo binnen komt, ook nadat u de handen heeft gewassen bij bezoek aan het toilet
 • In elke ruimte van de Expo is handgel voorzien voor wie hier gebruik van wenst te maken
 • Op diverse plaatsen is signalisatie voorzien om de afstand van 1.5m aan te duiden
 • Verhuis de tafels en stoelen niet
 • Gebruik steeds dezelfde stoel, wissel niet van plaats
 • Bij VR verplicht gebruik van wegwerpmaskers
 • Werp gebruikte tissues steeds in de gesloten vuilbak
 • Voor elk nieuw bezoek werden volgende zaken voor uw veiligheid uitgevoerd:
  • Verluchten van de ruimte
  • Desinfecteren van alle contactoppervlakken (zoals klinken, lichtschakelaars, tafels, stoelen, schermen, klikker, 3D brillen, VR brillen)
  • Aanvullen van handgel en mondmaskers
 • Wanneer de voorschriften niet gevolgd worden, heeft Health House steeds het recht om toegang te ontzeggen voor de bezoeker alleen of zijn hele team/groep

Health House Expo - Demo (vergaderzaal)

 • Maximum aantal personen: 8
 • Mondmasker verplicht (met uitzondering tijdens het nuttigen van eten en drinken)
 • Verplichte individuele registratie voor elk bezoek aan Health House
 • Wanneer u zich ziek voelt, blijft u thuis en komt u niet naar Health House (voor de veiligheid van anderen rondom u)
 • Volg de richtlijnen van de overheid: handen wassen, minimaal 1.5 m afstand houden, bij hoesten/niezen gebruik een tissue en gooi de tissue dadelijk in een gesloten vuilbak (of hoest/nies in de elleboog)
 • Bij het binnenkomen is het volgende voorzien: handgel, mondmaskers en tissues
 • Een kapstok staat klaar met voldoende ruimte voor alle jassen
 • Gebruik de handgel elke keer u binnenkomt, ook nadat u de handen heeft gewassen bij bezoek aan het toilet
 • Volg de instructies aan de koffiemachine/waterfontein bij gebruik hiervan
 • Gebruik steeds dezelfde stoel/poef, wissel niet van plaats
 • Werp gebruikte tissues steeds in de gesloten vuilbak
 • Voor elk nieuw bezoek werden volgende zaken voor uw veiligheid uitgevoerd:
  • Verluchten van de ruimte
  • Desinfecteren van alle contactoppervlakken (zoals klinken, lichtschakelaars, tafels, stoelen/poefen/banken, klikker, schakelaars koffiemachine)
  • Aanvullen van handgel, mondmaskers en tissues
  • Klaarzetten van propere tassen, glazen en lepels voor het max. toegestane aantal deelnemers (wanneer meer nodig is, kan dit steeds bij gevraagd worden)
 • Wanneer de voorschriften niet gevolgd worden, heeft Health House steeds het recht om toegang te ontzeggen voor de bezoeker alleen of zijn hele team/groep